Algemene Voorwaarden:
Onze prijzen zijn duidelijk dus geen verrassingen achteraf. De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro met BTW inbegrepen, uitgezonderd de eventuele verzendingskosten en tenzij anders vermeld.
De producten en prijzen zijn geldig zolang zij vermeld staan op de website, steeds onder voorbehoud van einde voorraad en van onvrijwillige fouten in de titel, omschrijving, prijs en hoeveelheid van het product. Wijzigingen in vorm of uitvoering van een artikel zijn mogelijk, maar verminderen de waarde en de kwaliteit van het artikel niet.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in onze aanbiedingen of op onze website voorkomen.
De producten blijven onze eigendom tot we de volledig koopsom definitief ontvangen hebben.

De eventuele transactiekosten zijn ten laste van de koper. In principe verzenden we je bestelling pas na ontvangst van je betaling. Onze klantenservice kan hiervan uitzonderlijk afwijken. In dit geval is bij niet of niet tijdige betaling van het openstaande bedrag interest verschuldigd zoals in de wet is voorzien. Alle eventuele gerechtelijke kosten en andere kosten van welke aard dan ook die we als gevolg van deze niet tijdige betaling moeten maken, worden doorgerekend. Per verstuurde herinneringsbrief wordt min. 5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

 

De betaling van je bestelling wordt veilig verwerkt door www.mollie.com

 

Je persoonlijke gegevens worden beschermd.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heb je het recht van verzet tegen het gebruik van je gegevens voor Direct Marketing doeleinden, heb je toegang tot alle informatie die wij van jou bijhouden en heb je de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren.
Wij geven nooit persoonlijke gegevens door aan derden.
Je gegevens kunnen wel onder strikte voorwaarde doorgegeven worden om de betaling en verzending van je bestelling te kunnen verzorgen. Zo geven we bijvoorbeeld je adres door aan Bpost om je bestelling te kunnen verzenden.
Meer info over privacy en cookies.

 

We verzenden je bestelling zo snel mogelijk. Levertijd 1 à 2 werkdagen.
We kunnen je bestelling versturen binnen België. We leveren ook naar een aantal andere Europese landen, maar wel steeds onder voorbehoud van aanvaarding van de bestelling door ons. De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat je opgeeft bij het bestellen (thuisadres of ander adres). Wij leveren nooit buiten de Europese Unie. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor zendingen buiten de EU. Het transport en de eventuele bijkomende kosten kunnen nooit verhaald worden op saffraandepot.
De verzending gebeurt op verantwoordelijkheid van de koper.
Door het aanvaarden van het pakket, ga je er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Als je pakket met de bestelling beschadigd lijkt, moet je het pakket weigeren en laten terugsturen. De koper weet dat wij niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra het pakket met de bestelling aanvaard is van de transportfirma.

 

Bij een probleem met de levering van je bestelling contacteer je altijd best onze klantenservice. Wij proberen immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling. De op de website aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Werden de bestelde goederen niet binnen de 5 dagen geleverd, dan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. In dat geval zullen wij de eventueel ontvangen betaling binnen de 7 dagen terugbetalen.

 

Verzendingskosten:
Er wordt een deelname in verzendingskosten gevraagd (4,95€). Deze verzendkosten zijn gratis vanaf een bestelbedrag van minimum 35 Euro, zie ook de informatie op de website.
Je koper bescherming (verzakingsrecht). De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel of op het sluiten van de overeenkomst.


De artikelen moeten worden teruggezonden naar ons magazijn:


Saffraandepot
Vieille route 20
6924 Lomprez
België

 

Neem voor de terugzending steeds contact op met onze klantenservice.
We bezorgen je dan snel en eenvoudig een terugzendformulier met etiket en stappenplan. Zo kunnen we je terugzending snel verwerken. Wanneer je wil afzien van de verkoop kan je dat doen binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de levering van je bestelling. De producten moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, teruggestuurd worden met het terugzendformulier.
Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zullen wij de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten die vanaf een bepaald bedrag kunnen wegvallen).
Het verzakingsrecht is niet van toepassing op verpakkingen die de consument reeds heeft geopend of op zakelijke bestellingen (B2B). Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

 

Wij blijven beschikbaar voor vragen en opmerkingen.
Voor vragen of informatie voor, tijdens en na het plaatsen van je bestelling kan je onze klantenservice steeds contacteren. Wij verbinden ons ertoe je vraag zo snel en correct mogelijk te beantwoorden.

 

Aansprakelijkheid
Onze saffraan en vanille worden verkocht voor particulier gebruik, niet voor wederverkoop. We kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor het gebruik van onze producten. Indien je saffraan of vanille gebruikt voor je gezondheid, raadpleeg dan eerst een arts. De informatie op onze site is enkel ter informatie en is niet bedoeld als advies of als gebruikshandleiding.

Wij besteden veel zorg aan de creatie van deze website, maar dat garandeert niet dat de informatie actueel, correct en compleet is. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de site. Deze website over de kruiden en thee is bedoeld als informatiebron. Het is met de grootste zorgvuldigheid en naar beste vermogen samengesteld uit diverse betrouwbare en wetenschappelijke bronnen. De informatie op deze website vervangt niet het consulteren van een arts of therapeut, zijn diagnose of medische behandeling. Met medische klachten win je best het advies in van een arts of therapeut. Stop niet met de inname van geneesmiddelen gebaseerd op de informatie van deze website zonder het advies van je arts. Saffraandepot en haar bestuurders en personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade die zou voortvloeien door beslissingen gebaseerd op informatie van deze website of van een van hun medewerkers.

 

Tot slot
De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.
Je verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór je een bestelling plaatst. Het plaatsen van je bestelling en het gebruik van deze website houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in. We proberen deze website en deze voorwaarden zo duidelijk en helder mogelijk te maken.